Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2010

Χρονολόγιο Καστοριάς


Προϊστορία  (5650 π.Χ – 1100 π.Χ)


λείου των       
·    5650 - 4700 π.Χ         κατοίκηση του Νεολιθικού Οικισμού Αυγής 
·   5500 - 3500 π.Χ          κατοίκηση του Λιμναίου Νεολιθικού Οικισμού Δισπηλιού
·   5500 - 3500 π.Χ          κατοίκηση του Νεολιθικού Οικισμού Κολοκυνθούς
·   5500 - 3000 π.Χ          κατοίκηση του Λιμναίου Νεολιθικού Οικισμού Δισπηλιού
·   1900 - 1100 π.Χ          εγκατάσταση Δωριέων Μακεδνών στην περιοχή, που                                                 αποτέλεσε κοιτίδα του Μακεδονικού Βασιλείου                                                Μακεδόνων


Αρχαιότητα  (1100 π.Χ – 6ος αι. μ.Χ)


·    μέσα 12ου αι. π.Χ     εγκατάσταση των αρχαίων Ορεστών στην                  
                                   περιοχή (Ηπειρώτικο φύλο)
·    τέλη 11ου αι. π.Χ        πέρασμα Φρυγών (Βρυγών) από την περιοχή
·    μέσα 6ου αι. π.Χ         αφετηρία εμπορικών σχέσεων Ορεστών 
                                         με νότια Ελλάδα  
·   αρχές 5ου αι. π.Χ        αρχική προσάρτηση στο Μακεδονικό 
                                        Κράτος (Αλέξανδρος Α')
·   424 π.Χ                       συμμετοχή Ορεστών στη μακεδονική εκστρατεία
                                   κατά της ακαρνανικής Στράτου
·   τέλη 5ου αι. π.Χ          πιθανή ίδρυση Κελέτρου και αρχαίου οχυρού
                                   στο Δισπηλιό (Αρχέλαος)
·    370 - 365 π.Χ             προσωρινή επαναπροσάρτηση στο κράτος 
                                         των Μολοσσών
·    359 - 358 π.Χ              επιδρομές Ιλλυρίων (Βαρδύλλιος)
·   μέσα 4ου  αι. π.Χ        οριστική ενσωμάτωση Ορεστίδας στο αρχαίο 
                                         Μακεδονικό Κράτος (Φίλιππος Β')
·    288 π.Χ                      εισβολή Μολοσσών (Πύρρος)
·    285 π.Χ                      εισβολή Παιόνων στην περιοχή (Αβδωλέων)
·    279 π.Χ                      επέλαση Γαλατών στη Μακεδονία (Βέλγιος)
·    274 - 272 π.Χ              νέες επιδρομές Μολοσσών
·    208 π.Χ                       εισβολή Δαρδάνων στην περιοχή
·    197 π.Χ                      κατάληψη Κελέτρου από Ρωμαίους κατά τον Β’   
                                         Μακεδονικό Πόλεμο (200 – 196 π.Χ)
·    196 π.Χ                     απόδοση αυτονομίας στην περιοχή
                                         από Ρωμαίους  (''Κοινόν Ορεστών'') 
·    τέλη 3ου αι. μ.Χ          ενσωμάτωση περιοχής στην ρωμαϊκή
                                         Επαρχία Θεσσαλίας
·    τέλη 3ου  αι. μ.Χ          ίδρυση Διοκλητιανούπολης από Ρωμαίους
·    395 μ.Χ                       επιδρομές Βησιγότθων (Αλάριχος)
·    434 μ.Χ                       επιδρομές Ούννων (Αττίλας)
·    480 μ.Χ                      καταστροφή πόλεων περιοχής από Οστρογότθους 
                                         (Μ.Θεϋδέριχος)
Βυζαντινή Εποχή  (6ος αι. μ.Χ – 1385 μ.Χ)

·         μέσα 6ου αι.  μ.Χ     ίδρυση Καστοριάς από Ιουστινιανό 
                                 - κατασκευή αμυντικού τείχους στην πόλη
·         582 – 591 μ.Χ           επιδρομές Αβάρων και Σλάβων
·         680 μ.Χ                    επιθέσεις Βουλγάρων του Κουμπέρ
·         836 μ.Χ                    ίδρυση Θέματος Θεσσαλονίκης και ενσωμάτωση
                                  περιοχής σε αυτό
·         αρχές 10ου αι. μ.Χ   πρώτη εμφάνιση Εβραίων στην Καστοριά
·         918 μ.Χ                     κατάληψη πόλης από Βουλγάρους (Συμεών)
·         948 μ.Χ                    κατάληψη πόλης από Πετσενέγκους
·         990 μ.Χ                    κατάληψη από Βουλγάρους (Σαμουήλ)
·         1018 μ.Χ                  κατάληψη πόλης απο Βυζαντινούς 
                                 (Β.Βουλγαροκτόνος) και δημιουργία Θέματος 
                                 Καστοριάς
·         1019 μ.Χ                  ίδρυση Αρχιεπισκοπής Οχρίδας και κατάξη
                                 Μητρόπολης Καστοριάς σε αυτήν
·         1073 μ.Χ                   πολιορκία πόλης από Βουλγάρους (Βοδίνος)
·         1082 μ.Χ                  προσωρινή κατάληψη από Νορμανδούς (Βοημούνδος)
·         1083 μ.Χ                   επανάκτηση από Βυζαντινούς (Αλέξιος Α’ Κομνηνός)
·         1096 μ.Χ                   πολιορκία πόλης από Νορμανδούς
                                 (Βοημούνδος)
·         1185 μ.Χ                   προσωρινή ανακατάληψη από Νορμανδούς
·         1204 μ.Χ                   παράδοση πόλης σε Λατίνους
·         1216 μ.Χ                   κατάληψη από Δεσποτάτο Ηπείρου
                                  (Θεοδ. Κομνηνός Δούκας)
·         1230 μ.Χ                   κατάληψη πόλης από Βουλγάρους (Ιβάν Ασάν B')
·         1246 μ.Χ                   κατάκτηση από Αυτοκρατορία Νίκαιας (Ι. Βατάντζης)
·         1257 μ.Χ                   ανακατάληψη από Δεσποτάτο Ηπείρου
                                  (Μιχαήλ Β’ Κομνηνός Δούκας)
·         1259 μ.Χ                  οριστική ανακατάληψη από Αυτοκρατορία Νίκαιας                                                μετά τη μάχη της Πελαγονίας
·         1334 μ.Χ                   προσωρινή κατάκτηση από Σέρβους και άμεση
                                  επιστροφή στους Βυζαντινούς με συνθήκη
·         1342 μ.Χ                  κατάκτηση από Σέρβους (Σ. Δουσάν)
·         1372 μ.Χ                  παράδοση πόλης σε Αλβανούς (οίκος Μουζάκη)
·         1385 μ.Χ                  κατάκτηση Καστοριάς από Οθωμανούς 
                                 Τούρκους (σουλτάνος Μουράτ Α’ – στρατηγός 
                                 Γαζή Εβρέν)Τουρκοκρατία  (1385 μ.Χ – 1912 μ.Χ)

·         τέλη 14ου αι. μ.Χ     πρώτη ίδρυση Καζά Καστοριάς και ενσωμάτωση στο
                                     Μπεηλερμπεηλίκι της Ρούμελης και το Πασά Σαντζάκ
                              - επαναδιάταξη αγροτικών πληθυσμών στην περιοχή
                               και ίδρυση πολλών νέων ορεινών οικισμών
·         1430 μ.Χ                 επίθεση Αλβανών στην Τουρκοκρατούμενη πόλη 
                                     (Ζενεβισαίοι)
·         μέσα 15ου αι. μ.Χ     ενταξη περιοχής στο Σαντζάκι Μοναστηρίου                
·         τέλη 15ου αι.  μ.Χ     εισροή Εβραϊκού πληθυσμού από Ευρώπη
·         1705  μ.Χ                 πρώτο ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα στην πόλη
·         1756 μ.Χ                 επίθεση Τουρκαλβανών στην πόλη
·         1767 μ.Χ                  διάλυση Αρχιεπισκοπής Οχρίδας και κατάταξη
                                 Μητρόπολης  Καστοριάς στο Πατριαρχείο Κων/πολης
·         1770-1774 μ.Χ         εκτεταμένες επιδρομές Τουρκαλβανών στην περιοχή
                                     - καταστροφή χωριών Γράμμου (Ορλωφικά)
·         1790 -1798 μ.Χ        σύμμετοχή καστοριανών στην επαναστατική προσπάθεια
                                  του Ρήγα Φερραίου (αδελφοί Εμμανουήλ - Γ. Θεοχάρης)
·         1804 -1821 μ.Χ        ενσωμάτωση στο αυτόνομο Βιλαέτι (Πασαλίκι)     
                            Ιωαννίνων (Αλή Πασας) - έργα υποδομής στην πόλη
·         1814 μ.Χ                   επιδημία πανώλης πλήττει τους κατοίκους
·         1822 μ.Χ                   συμμετοχή της πόλης στην Επανάσταση της Νάουσας
                                       (Ι.Παπαρέσκας)
·         1853 μ.Χ                  ενσωμάτωση περιοχής στο Σαντζάκι Κορυτσάς
·         1864 μ.Χ                  ίδρυση Βιλαετιού (Πασαλικίου) Μοναστηρίου και
                                ένταξη περιοχής σε αυτό
·         1870 μ.Χ                 ίδρυση βουλγαρικής Εξαρχικής  Εκκλησίας – 
                                αφετηρία εξάπλωσης  βουλγαρικής 
                               προπαγάνδας στην περιοχή
·         1878 μ.Χ                 προσωρινή ένταξη περιοχής στο Βουλγαρικό Κράτος με
                                     τη Συνθήκη του Αγ. Στεφάνου και άμεση επανένταξη στο
                                     Οθωμανικό Κράτος με το Συνέδριο του Βερολίνου
·         20-7-1903 μ.Χ        ξεσπά η Επανάσταση του Ίλιντεν
·         1903-1908 μ.Χ       ένοπλες συμπλοκές Ελλήνων – Βουλγάρων 
                                στην περιοχή (Μακεδονικός Αγώνας)          
·         11-11-1912 μ.Χ       απελευθέρωση πόλης από το ελληνικό ιππικό 
                                ( Ι. Άρτης)
Σύγχρονη Εποχή  (1912 μ.Χ – σήμερα)

·         1915 μ.Χ                 ίδρυση Υποδιοίκησης Καστοριάς και ενσωμάτωση στο 
                                     Νομό Φλώρινας
·         1916-1918 μ.Χ        εχθροπραξίες μεταξύ Ελλήνων, δυνάμεων της 
                                 Αντάντ και  Γερμανοβουλγάρων στην περιοχή
                                 (Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος)
·          1918 μ.Χ                 ίδρυση Κοινότητας Καστοριάς                                 
·         1922-1928 μ.Χ         εγκατάσταση Μικρασιατών και Πόντιων 
                                προσφύγων στην περιοχή και απομάκρυνση
                                μουσουλμανικών πληθυσμών
·         1924 μ.Χ                  κήρυξη τειχών και εκκλησιών της πόλης ως μνημεία
·         1927 μ.Χ                  ίδρυση Επαρχίας Καστοριάς ως τμήμα του Νομού
                                 Φλώρινας
·         1928 μ.Χ                  προσχώρηση Μητρόπολης Καστοριάς στην
                                 Αρχιεπισκοπή Αθηνών και πάσης Ελλάδος
·         1929 μ.Χ                   μετατροπή της Κοινότητας σε Δήμο Καστοριάς
·         1934 μ.Χ                   η πόλη αποκτά ρυμοτομικό σχέδιο – εκτεταμένες
                                       πολεοδομικές επεμβάσεις
·         Οκτ 1940-
      Μαρ 1941 μ.Χ          πολεμικές επιχειρήσεις μεταξύ Ελλήνων και 
                                       Ιταλών στην περιοχή (Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος)
·         14-04-1941 μ.Χ         κατάληψη πόλης απο Γερμανούς
·         Ιουν 1941 μ.Χ            η περιοχή επέρχεται στην ιταλική κατοχή
·         Ιουλ 1941 μ.Χ            ίδρυση Νομού Καστοριάς
·         Μαρ 1943-
      Φεβ 1945 μ.Χ            ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ Ελλήνων - κατακτητών
                                  και ΕΛΑΣ - εθνικοφρόνων στην περιοχή
·         24-03-1944 μ.Χ          αποπομπή Εβραϊκού πληθυσμού πόλης σε γερμανικά
                                       στρατόπεδα συγκέντρωσης
·         11-09-1944 μ.Χ         αποχώρηση κατακτητών απο την Καστοριά
·         1945-1949 μ.Χ           αποπομπή παιδιών απο την περιοχή σε χώρες της
                                       Ανατολικής Ευρώπης
·         Φεβ 1945-
      Απρ 1946 μ.Χ            περίοδος ‘’Λευκής Τρομοκρατίας’’ με εμφύλιες 
                                       μικροσυμπλοκές
·         Απρ 1946-
      Αυγ 1949 μ.Χ           εκτεταμένες συμπλοκές στην περιοχή μεταξύ 
                                 ανταρτών και εθνικού στρατού που έληξαν με 
                                 τις μάχες του Γράμμου και του Βιτσίου 
                                 (Εμφύλιος Πόλεμος)
·         1983 μ.Χ                   κήρυξη συνοικιών Ντολτσού και Απόζαρι ως
                                        παραδοσιακούς και πολλών κτιρίων τους 
                                  ως διατηρητέα
·         1987 μ.Χ                    ίδρυση Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ένταξη  
                                        Νομού Καστοριάς σε αυτή
·         1997 μ.Χ                    συνένωση κοινοτήτων Νομού σε δήμους με το
                                        πρόγραμμα Καποδίστριας
·         2010 μ.Χ                   συρίκνωση αριθμού των δήμων του Νομού σε τρεις και
                                       κατάργηση Νομού Καστοριάς με το πρόγραμμα    
                                       Καλλικράτης
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο δεν θα δημοσιεύονται

Back to Top