Τρίτη 3 Ιουνίου 2014

Λόγιοι και επιστήμονες της Τουρκοκρατίας (μέρος 4ο)

Ολοκληρώνοντας τη μελέτη μας, θα παρατεθούν αξιομνημόνευτοι καστοριανοί επιστήμονες της Τουρκοκρατίας, που δεν ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με τη συγγραφική δραστηριότητα ώστε να χαρακτηριστούν ως λόγιοι, αλλά διέπρεψαν στον τομέα τους και προσέφεραν πολλά στην πατρίδα τους. Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι δεν καθίσταται δυνατό να αναφερθούν άπαντες οι επιστήμονες μιας επαρχίας καθ’ όλη τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, δηλαδή μιας περιόδου πάνω από 500 χρόνια, ειδικά όταν δεν υπάρχουν επαρκείς πηγές για το βίο και το έργο τους. Θα περιοριστούμε στους σημαντικότερους και αυτούς που γεννήθηκαν έως το 1880 περίπου[1]:


Ιωάννης Θεοχάρης (αρχές 18ου αι-  ). Καστοριά, ιατρός
Μετά τις σπουδές του και την ολιγόχρονη εγκατάστασή του στην Καστοριά, παροίκησε με την οικογένειά του στη Βιέννη.

Γεώργιος Λεοντίου (Λεοντιάδης) (μέσα 18ου αι -  ). Καστοριά, διδάσκαλος
Εγκαταστάθηκε στο Neusatz της Αυστρουγγαρίας και διετέλεσε διδάσκαλος του Δημητρίου Δάρβαρη.
Back to Top